Partners

Nätverket ger oss en bred kunskapsbas, unika erfarenheter och goda relationer.

Bergs Kapell AB Kapellskåpet med helvikbara dörrar

Kapellskåpet med helvikbara dörrar Kan även fås med plastdörrar samt
Sesams lättgående tak Hösten 1991 tog Berg Kapell fram en ny produkt
inom kapellbranschen som döptes till Kapellskåpet. Kapellskåpet med
sina kapelldörrar togs fram för att underlätta arbetet för chaufförerna vid
lastning och lossning - ett arbete som är både jobbigt och tidskrävande,
men med kapelldörrarna underlättas detta enormt.