top of page

De mest frekventa områdena är Norrland, Göteborg, Stockholm, Skåne, Örebro-Västerås men vi utför även transportlösningar på övriga orter inom Sverige.

 

 

Vi har 23 anställda och äger idag 17 skåpsbyggda lastbilsekipage samt en distributionbil. Flertalet av bilarna är utrustade med värmeskåp och några med öppningsbara tak. Alla bilar är utrustade med bakgavellift.

 

 

Fordonsparken är modern och består av miljöklassade fordon och vi är miljöcertifierade enligt ISO14001. 

Verksamheten ska bedrivas på ett sätt så att vi minskar miljöpåverkan för att bidra till en varaktig och hållbar utveckling och ett samhälle som fungerar enligt kretsloppsprincipen. Miljöpolicyn omfattar hela verksamheten.

 

 

Alla våra lastbilar är numera utrustade med Alkolås.

 

 

B Hedströms Åkeri AB är anslutet till Fair transport via Sveriges Åkeriföretag.

Vårt samarbetet inom nätverket hållbara åkerier ger oss en bred kunskapsbas, unika erfarenheter och goda relationer. Vi har alla samma grundtanke inom nätverket men vi har alla ett eget unikt ledningssystem.

uc_diamant.png
fair-transport-logotyp.png
AAA_2014_edited.png
14001-4 2015.jpg
bottom of page