top of page
Hedstro%252525CC%25252588ms%25252520a%25
hISTORIA 

 

Ernst Hedström startade företaget i

Roasjö 1925 då han köpte en T-ford, en "Tretravare" och påbörjade lastbilstrafiken.

Billy Hedström tog över företaget 1963

och två år senare flyttades

verksamheten till Svenljunga.

I mitten av 60-talet hade företaget

mycket trafik på Finland och även Frankrike.

På 70-talet var även Saudi-Arabien, Iran,

Irak och Österrike trafikerat.​

Den nuvarande adressen  

Spolaregatan har vi haft sen 1983.

1986 involverades Ernst Hedströms

sonson Joakim Hedström i rörelsen och

samma år delades verksamheten upp

i två företag, B Hedströms Åkeri AB och

J.B Hedströms Åkeriverkstad AB. 

Snart firar företaget 100 år och både tredje och fjärde generationen Hedström arbetar på företaget. Detta är något vi är mycket stolta över.

artikel.jpg
GALLERI 
FÖRETAGETS POLICY

Arbetsmiljö

 

Vår psykosociala arbetsmiljö skall kännetecknas av en väl fungerande organisation och av omsorg om varandra. Arbetsmiljön ska inte utsätta någon för ohälsa. Arbetsmiljön ska vara så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö d.v.s. att vara uppmärksam på och rapportera ev. risker eller hot mot en god arbetsmiljö och den yttre miljön.

Alkohol & Drogpolicy

Miljöpolicy

Kvalité

 

Vår kvalitetspolicy är att ständigt arbeta med att uppfylla kundens krav och förväntningar samt utveckla vår service och kvalitet. Genom att motivera våra medarbetare med ansvarskänsla mot gemensamma mål och ständiga förbättringar. Skapa goda relationer med kunderna och vara lyhörda för deras önskemål.Tidsbeställda transporter levereras i tid med hög säkerhet. Alltid ha fordonen i bästa skick genom täta kontroller samt använda det mest miljövänliga bränslet.

Klimatpåverkan

 

För att minska transportsektorns klimatpåverkan behöver fordonen bli mer energieffektiva och andelen fordon som drivs med förnybara bränsle öka. Äldre bilar och lastbilar står för betydligt högre klimatpåverkande utsläpp. Utvecklingen av energieffektivare bilar kommer att minska utsläppen allt eftersom de äldre bilarna skrotas och Sveriges bilar förnyas. Detta kommer enligt forskningen och utredningar dock inte vara tillräckligt. Trafiken behöver också minska och fler behöver välja alternativ till bil- och flygresor resp. lastbilstransporter.

 

Trafiksäkerhet

 

Vår ambition är att erbjuda transporter med varaktig hög trafiksäkerhet och minsta möjliga miljöpåverkan samt bidra till att minska antalet trafikolyckor. Vara ett gott föredöme i trafiken både för kunder, medtrafikanter och kollegor.

Fair Transport

Läs mer här.

bottom of page